3 Comments
Feb 20, 2023Liked by Leanne Ogasawara

No wonder Japanese is so challenging!

Expand full comment

Very nice, indeed.

This is my only contribution to the genre. (kunimi)

山常庭 I Yamato land

村山有等 berg och åter berg som syns

取与呂布 där sig torna upp

天乃香具山 Himlens berg - Kaguyama

登立 om man klättrar upp

国見乎為者 och spanar ut mot nejden

国原波 landet vitt och brett

煙立龍 rökpelare sig reser

海原波 spegeln ifrån sjön

加万目立多都 måsar måsar överallt

怜可国曾 fulländat vackert

蜻島 Trollsländetrakten

八間跡能国者 Yamato är landet här

Expand full comment